Interessante Webseiten


Externer Link - Netzampel
www.netzampel.energyExterner Link - Unerwünschte Wahrheiten
www.unerwuenschte-wahrheiten.deExterner Link - Blackout News
www.blackout-news.deExterner Link - Netzfrequenzmessung
www.netzfrequenzmessung.deExterner Link - Energy-Charts
www.energy-charts.infoExterner Link - Wind Monitor
https://windmonitor.iee.fraunhofer.deExterner Link - Agora Energiewende
www.agora-energiewende.deExterner Link - electricityMap
app.electricitymap.orgExterner Link - Energieatlas Bayern - Kartenteil
https://www.karten.energieatlas.bayern.de/start/?topic=energie_gesamt&lang=de&bgLayer=atkisExterner Link - Windy.com
www.windy.comExterner Link - kachelmannwetter
www.kachelmannwetter.comExterner Link - Störungsauskunft.de
www.störungsauskunft.de